Kontakt  |  Kniha návštev  |  Fotogaléria  |  Partneri  |  ZÓNA PRE KLIENTOV

Aj takto vysmiaty možete byť pri prezeraní týchto stránok tak neváhajte a povedzte to všetkým ...Rozšírené vyhľadávanie

Lokality  / Veľká Fatra

Gaderská dolina

Gaderská dolina Najvýznamnejšia a najkrajšia dolina v turčianskej časti Veľkej Fatry , hlboko zarezaná v mezozoických súvrstviach chočského a vyššie i krížňanského príkrovu. Od vyústenia do Turčianskej kotliny v obci Blatnica sa tiahne najprv smerom na juhovýchod, potom sa skrúca až na SV a pokračuje až k zrúcanine Blatnického hradu, oddeľujúc od pohoria masív Plešovice, rovnobežne s okrajom Turčianskej kotliny. Až tu sa zarezáva kolmo do pohoria, neskôr sa skrúca zasa na juhovýchod. Jej svahy sú bralnaté, čo vidieť najmä tam, kde chýba les. Dolina sa vyššie vetví na dve časti : Vlkanová je celá zarezaná vo vápencoch a dolomitoch, Dedošová len v svojej nižšej časti, vyššie už je vytvorená v menej odolných slieňovcoch, ktoré podmieňujú hladšie formy reliéfu. V závere je aj tektonické okno s výstupom starších hornín. Spolu s Dedošovou je dlhá 18 km