Kontakt  |  Kniha návštev  |  Fotogaléria  |  Partneri  |  ZÓNA PRE KLIENTOV

Aj takto vysmiaty možete byť pri prezeraní týchto stránok tak neváhajte a povedzte to všetkým ...Rozšírené vyhľadávanie

Lokality  / Slovenský kras

Slovenský kras

CHKO Slovenský kras je naším najrozsiahlejším a najúplnejšie vyvinutým krasovým územím, nachádzajúcim sa v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Plošinatá oblasť je rozčlenená vodnými tokmi na sústavu planín, s množstvom povrchových a podzemných krasových javov (škrapy, škrapové polia, krasové jamy, jaskyne, priepasti). Nachádzajú sa tu najznámejšie sprístupnené jaskyne - Domica, Gombasecká, Jasovská a Ochtinská aragonitová jaskyňa, unikátny jav podzemného krasu s jedinečnou mineralogicky vzácnou výzdobou trsov a kríčkov mliečne bieleho aragonitu. Osobitosťou je tiež Silická ľadnica - priepasť rútivého charakteru so stálou ľadovou výzdobou. Väčšinu územia CHKO pokrývajú listnaté lesy s najviac zastúpeným dubom zimným a plstnatým, hrabom a bukom. Ihličnaté dreviny tvoria len 7 %. Toto územie, ležiace na styku dvoch fytogeografických oblastí (panónskej a západokarpatskej), patrí k floristicky najbohatším oblastiam Slovenska. Krasový fenomén územia sa prejavuje v dominancii xerotermnej flóry na výslnných skalnatých stráňach, hranách a škrapových poliach planín. Rastie tu aj náš endemit - rumenica turnianska. Druhy, ako kandík psí, klinček včasný peristý, áron alpský štíhly, sa v rámci flóry Slovenska vyskytujú len na území Slovenského krasu.

Zaujímavosti v okolí

Hrad Krásna HôrkaHrad
Ochtinská aragonitová jaskyňaJaskyňa
Silická ľadnicaJaskyňa
Krásnohorská jaskyňaJaskyňa
Gombasecká jaskyňaJaskyňa
DomicaJaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňaJaskyňa
Jaskyňa na Kečovských lúkachJaskyňa
Gotický evanjelický kostol v ŠtítnikuKostol
Dobšinská mašaLyžiarske stredisko
DobšináLyžiarske stredisko
DedinkyLyžiarske stredisko
Rejdová - VŕšokLyžiarske stredisko
Mlynky - Biele vodyLyžiarske stredisko
Vyšná Slaná - JúliusLyžiarske stredisko
MlynkyLyžiarske stredisko
Obrazáreň AndrássyovcovMúzeum
Banícke múzeum RožňavaMúzeum
Mauzóleum AndrássyovcovMúzeum
Kaštieľ BetliarMúzeum
Národný park Slovenský krasNárodný park
Zádielska dolinaVýhliadka
Historické jadro v RožňaveVýhliadka
Strážna veža v RožňaveVýhliadka
Silická planinaVýhliadka
Lúčka - ruina stredovekého kostolaZrúcanina